Produkter Tjenester Meny
VB Rørlegger

Prosjekter og referanser

Vi har kompetanse og erfaring fra fleire fagområder og prosjekt. I tillegg til installasjon og service på sanitæranlegg, utfører vi varme-, ventilasjon- og gassinstallasjoner. Nedenfor nevner vi noen av de prosjekta vi har jobba med - og jobber med - innenfor disse områdene.

Stord sjukeheim 

På oppdrag fra Stord Kommune er vi godt i gang med ombygging av Stord Sjukeheim. RHS holder på med det rørtekniske anlegget, arbeidet består av ombygging av sanitær, varme og sprinkleranlegg.

Sago

Vi er godt i gang med arbeid i leilighetsbygget Sago i Sagvåg. På oppdrag for Blink Hus Valvatne, leverer vi sanitær- og varmeanlegg.

 

Rusta på Stord

Rusta på Stord ble bygget på Grønehaugen 2 på Heiane. Dette er et prosjekt som hadde oppstart høsten 2017 og ferdigstilt våren 2018. Utbygger er Engevik Invest og ansvarlig hos RHS er Anders Bjørk. 

Vi har arbeidet med utvendig anlegg, sanitær- og sprinkleranlegg i bygget.

Nedenfor er bilder fra byggeperioden høsten 2017:

 

Vitaminhuset AS - Port Steingard, Kråko

Prosjektet hadde oppstart i august 2016, og ble ferdigstilt våren 2017. Vitaminhuset rommer AS Handbryggeriet En Liten Øl (ølbryggeri), Fitjar Islands (såpekokeri) og PS Bryggekafé. Areal: ca 540 m².

Hovedentreprenør var Engevik & Tislevoll AS, og prosjektansvarlig hos oss var Anders Bjørk. Arbeidet bestod av rørinstallasjoner og levering av VVS-utstyr. Nedenfor er bilder fra byggeperioden høsten 2016:

 

Rehabilitering av Gymsalen på Stord

Den gamle Gymsalen i høgskolen på Stord/Haugesund har blitt restaurert og bygget tilbake til opprinnelig stand. RHS har installert nytt sanitæranlegg i et sanitærbygg av nyere dato. Vannbårent varmeanlegg med radiatorer ble installert i galleridelen, og det ble gjort indre tilpasninger og nedforinger for å legge rørføringene minst mulig synlig.

For å sikre verdiene i bygget som er fredet, ble  hele bygget sprinklet – også krypkjeller og loft. VB Tekniske har tegnet og prosjektert VVS- og sprinkleranleggenem mens RHS har vært utførende rørentreprenør. 

Arbeidet ble avsluttet sommeren 2016. Du kan lese mer om saken her.

 

Holevegen 1

Holevegen 1, består av 12 leiligheter. Rør & Handverk Service AS har ansvar for prosjektering og utføring av sanitæranlegg og bolig sprinkler.

 

Kringsjå Terrasse

Rør & Handverk Service AS har ansvar for prosjektering og utføring av sanitæranlegg og bolig sprinkler i Kringsjå Terrasse, som består av 25 leiligheter.

 

Amfi Stord, Parkeringshus

I utvidingsarbeidet av parkeringshuset på Amfi Stord utfører Rør & Handverk Service AS arbeid med tak og overvannsanlegg.

 

Tysnes Kommune

Rør & Handverk Service AS har rammeavtale med Tysnes Kommune på rørleggertenester.

 

Amfi Stord, Hamnegata 11

Rør & Handverk Service hadde ansvar for utførelse av sanitæranlegg, vann, avløp og taknedløp. Senteret skulle også ha ny kafé med tilhørende storkjøkken og motering av fettutskiller.

 • Kjøleanlegg, ventilasjonskjøling og FC-kjøling 
 • Ventilasjon, renovering av 1 og 2 etasje 
 • Fan-Coil kjøleanlegg for alle butikker, effekt kjølemaskin 1 og 2 etasje 300 kW, effekt ny 3 etasje 100kW
 • Komplett røropplegg for FC kjølere mellom teknisk rom og kjølemaskin på tak
 • Levering og montering av kjøleenheter i butikker
 • Ventilasjonskjøling for totalt 6 ventilasjonsaggregat, effekt 500 kW
 • Komplett røropplegg mellom alle ventilasjonsbatterier, teknisk rom, akkumulator tanker og kjølemaskin på tak

 

Albatross AS

Flerbruksbygg: kontor/konferanse/SPA-senter, 3 etasjer Albatross Senteret består av kontorer, konferansedel med storkjøkken, SPA og trenings senter. Rør og Handverk Service hadde ansvaret for utførelsen av sanitæranlegg med tilkobling til kommunalt ledningsnett.

 • Vannvarmeanlegg med teknisk rom og kjeleanlegg
 • Fordelingsanlegg til ventilasjonsbatterier, radiatoranlegg i kontordel og gulvvarmeanlegg/radiator i konferansedel 
 • Ventilasjon, avtrekk og tilluft til kontor og konferanseavdeling. Eget avtrekk fra storkjøkken og to stk ventilasjonsanlegg for SPA/Treningsstudio
 • Gassanlegg, propangass på nedgravd tankanlegg til gasspeiser i konferansedel og SPA, samt gassopplegg til utstyr på storkjøkken. Muligheter for fremtidig gasskjel

 

Eikehaugen Borettslag

Eikehaugen borettslag består av 36 leiligheter, parkering og bodareal. Rør & Handverkservice hadde ansvaret for det sanitære anlegget, med tilkobling til kommunalt nett. Vannavløp og taknedløp av overvann. Vi leverte også gassanlegg med gasstank på 6,7 m³ propantank, røropplegg med abonnentskap og installasjon av gasspeiser, koketopper og terrasseuttak.

 

Eldøytunet Borettslag

Eldøytunet Borettslag består av 11 leiligheter. Vi har hatt ansvaret for prosjektering og utførelse av sanitæranlegg med tilkobling til kommunalt nett, vann avløp og taknedløp/overvann.

 

Hamnegata terrasse

Hamnegata Terrasse består av 32 leiligheter, parkering og bod areal samt næringsareal i deler av 1 etasje. Vi har hatt ansvaret for prosjektering og utførelse av:

 • Sanitæranlegg, med tilkobling til kommunalt nett, vann avløp og taknedløp/overvann
 • Gassanlegg med gasstank på 6,7m³ propantank, røropplegg med abonnentskap og installasjon av gasspeiser, koketopper og terrasseuttak

 

Kværner Stord

Kværner Stord, er landets ledende verft innen sammenstilling av oljeinstallasjoner. Anlegget består av et større antall industrihaller noen med oppvarming via infrarøde strålepaneler fyrt på naturgass. Tilsammen 235 stk.

Haust/Vinter 2012/13 ble dette anlegget renovert og ombygget betydelig. Rør & Handverk Servise AS ved Anders Bjørk har hatt ansvaret for utførelse av montering og kobling av stålepaneler, nytt røropplegg for naturgass, innregulering og igangkjøring samt ferdigdokumentasjon av anlegget.

 

Sæbøkollen borettslag

Eldøytunet borettslag består av 18 enheter. Vi har hatt ansvaret for prosjektering og utførelse av det sanitære anlegget, med tilkobling til kommunalt nett, vannavløp og taknedløp/overvann.